Dotace z programů Evropské unie

EU logo

Přehled dotací realizovaných z operačních programů EU


Operační program zaměstnanost

Logo OPZ barevné

"Implementace nástrojů otevřeného úřadu pro DSMOK a jeho členské obce"

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zlepšení stávajícího systému komunikace DSMOK a jeho členských obcí a měst posílit veřejné služby poskytované jednotlivými úřady, podpořit socioekonomický a turistický rozvoj správního obvodu Kraslicka a členských obcí DSMOK a zvýšit kvalitu života jeho obyvatel.

Projekt je v realizaci.


18.9.2022 13:01:26 - aktualizováno 18.9.2022 16:52:12 | přečteno 197x | iva.kalatova | Celý článek
 

Operační program životní prostředí

logo OPŽP EU

 „Společný projekt obcí Kraslicka a Sokolovska na předcházení vzniku odpadů

Hlavním cílem tohoto společného projektu bylo předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností občanů 8 obcí (Březová, Bukovany, Citice, Jenišov, Oloví, Přebuz, Stříbrná a Těšovice) prostřednictvím pořízení 533 ks zahradních kompostérů, každý o objemu 1050 litrů. Druhým cílem projektu je předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu díky pořízení 3 kontejnerů na použitý textil do obcí Stříbrná a Těšovice, kde dosud tyto kontejnery chyběly.

Fyzická realizace projektu: 28. 2. 2021 až 30. 6. 2022


18.9.2022 13:05:39 - aktualizováno 18.9.2022 16:50:52 | přečteno 166x | iva.kalatova | Celý článek
 
load